(c) 2009 Color-mont Sigal
  Proizvodni program i usluge
 
  SVI SOBOSLIKARSKI RADOVI
 IZRADA TERMO FASADA
  IZRADA TERMO IZOLACIJA POTKROVLJA
  OBLAGANJE ZIDOVA TERMO MATERIJALOM
  PRANJE I BOJANJE SVIH VRSTA FASADA
  BOJANJE DRVENIH OPLATA
 BOJANJE INTERIJERA
 NAVLAČENJE SEPA
 BOJANJE FASADA S VISINSKIH PLATFORMI
  UREĐENJE I BOJANJE FASADA POD ZAŠTITOM
     ZAVODA ZA ZAŠTITU KULTURE
  IZNAJMLJIVANJE POKRETNE ALUMINIJSKE SKELE
  RUŠENJE VISOKIH I NEPRISTUPAČNIH
     STABALA S VISINSKOM PLATFORMOM ILI BEZ
  IZNAJMLJIVANJE TERETNIH KOMBI VOZILA